Ustanovujúci snem KDŽP v Šaštíne

Ustanovujúci snem KDŽP v Šaštíne

Ustanovujúci snem KDŽP v Šaštíne 1920 1280 KDŽP - Kresťanská demokracia

9.2.2019 sa konal ustanovujúci snem Kresťanskej demokracie – Život a prosperita. Za prvého predsedu bol zvolený Štefan Kuffa, brat kňaza zo Žákoviec Mariana Kuffu.

Na ustanovujúcom sneme boli prijaté aj stanovy strany, ktoré obsahujú čitateľný záväzok nevstúpiť do vlády, ktorá nezvýši po 30 rokoch ochranu počatého života.

KDŽP sa bude usilovať o prosperujúce Slovensko, chrániace život a za Európsku únia, ktorá sa vráti k svojmu pôvodnému poslaniu, poskytovať bezpečnosť a prosperitu a nie propagovať ideológie genderizmu a agendu proti rodine a životu.

Kvôli zlepšeniu fungovania našej stránky, používame súbory cookies tretích strán.
Viac o Cookies