Slovensko vymiera. Čo robiť?

Slovensko vymiera. Čo robiť?

Slovensko vymiera. Čo robiť? 1000 668 KDŽP - Kresťanská demokracia
Negatívnych analýz je dosť, ale málokto hovorí čo konkrétne treba urobiť.  Kresťanom, ktorí sa stavajú za tradičné hodnoty sa vyčíta, že ich program akoby sa zužoval iba na boj proti umelým potratom. Nie je to pravda. Kto sa zúčastnil aktivít Slovenského dohovoru za rodinu vie, že to o čom sa na týchto stretnutiach hovorí je oveľa bohatšie. Hovorí sa totiž o starostiach súvisiacich s podmienkami, ktoré našim deťom vytvárame a o tom akú im pripravujeme budúcnosť. Pokúsme sa v tejto súvislosti rozdiskutovať, ako by kresťania riešili jeden s  kľúčových  problémov a to vymieranie Slovenska.

Slovensko vymiera, dá sa s to zmeniť ?

Je to vývoj, ktorý sa týka skoro všetkých štátov Európskej únie. Okolité štáty si to uvedomujú a robia proti tomu opatrenia. Naši odborníci na demografiu už dlhodobo vysielajú varovné signály, ale nik si ich varovania nevšíma.

Na začiatok si povedzme niekoľko základných téz, z ktorých by sme mali vychádzať. Ide o také, ktoré sú buď zadefinované v našej ústave a zákonoch, alebo sú výsledkom vedeckého poznania, ktoré by mali determinovať naše konanie.

 • ·Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením (Ústava SR čl.15 odst.1 )
 • ·Vývoj dieťaťa, jeho zdravotné parametre a vlastnosti sú formované prostredím a životosprávou matky už v jej lone a v prvých rokoch jeho života (vedecké poznanie)
 • ·Povinnosť spoločnosti je pomáhať rodine pri starostlivosti o deti (zákon 35/2005 Z.z. o rodine)
 • ·Povinnosti rodičov v starostlivosti a pre zdravý vývoj vlastných detí a detí zverených do ich opatery (zákon o rodine)
 •   Vplyv digitalizácie na vývoj detí a formovanie ich štruktúry mozgu a vedomia (vedecké poznatky neurológov https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/219411058090427/ )
 • Potreba formovať mládež vo vzdelávacom procese, aby bola pripravená na rodičovstvo a zodpovedné správanie sa k svojmu zdraviu (vedecké poznanie)

Ak sa pozrieme a vyhodnotíme čo z uvedených zákonných ustanovení a vedeckého poznania sa premietlo do reálneho života, tak musíme iba horko zaplakať.

Deti od počatia nielen, že nepožívajú nejaké mimoriadnu pozornosť spoločnosti, ale sa toleruje ich vraždenie.

Ďalej je tu mnoho ďalších otázok, na ktoré odpovede ukazujú úroveň s akou berieme vážne zákony a vedecké poznanie.

Aký má vplyv na nastávajúce matky hormonálna antikoncepcia, abortívne tabletky a vykonané potraty ? Ako to ovplyvní ich deti, ktoré počnú po takýchto zásahoch do ich organizmu ? Sú opatrenia podporujúce matky v tehotenstve adekvátne ? Aké deti sa môžu za podmienok, v ktorých žijú tehotné ženy v rómskych osadách rodiť a do akého prostredia? Terajšie zavedenie povinnej dochádzky pre 5-ročné deti do materskej škôlky je výsmechom vedeckého poznania o formovaní detí od počatia cez prvé roky života. Ako štát napĺňa zákonnú povinnosť poskytovať rodičovstvu nielen svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť, najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri výkone rodičovských práv a povinností ? Ako štát napĺňa zákonnú povinnosť v ktorej sa stanovuje, že záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú ? Je zavedenie sexuálnej výchovy, o ktoré sa usilujú liberáli https://www.aktuality.sk/fotogaleria/270433/sexualna-vychova-pre-skolkarov-kniha-ktora-poburila/1/  riešením, ktoré má pomôcť k zdravému vývoju detí ?

Aké návrhy by kresťania mali priniesť na riešenie súčasnej situácie ?

V zmysle Ústavy SR by sme sa mali všetci zhodnúť na tom, že ak každý má nárok na život a ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. To znamená, že pre naplnenie ústavných práv by sa malo okamžite zastaviť vraždenie počatých detí v lone matky.

Ďalej ako my v KDŽP – Aliancia za Slovensko navrhujeme, tak už pri vystavení tehotenského preukazu by budúca mamička mala mať nárok na finančnú podporu v tehotenstve a špeciálnu starostlivosť.

Rovnako by mala mať vytvorené adekvátne podmienky v rodine pre zdravý vývoj vznikajúceho život a vývoj dieťaťa po jeho narodení. Navrhujeme ich podporu realizovať analogicky ako v Maďarsku, kde zavádzajú pre rodiny mladomanželské pôžičky na zariadenie domácnosti vo výške 33 tisíc eur, ktorých návratnosť je naviazané na deti, o ktoré sa starajú. Matky starajúce sa o deti by mali mať porovnateľný príjem, ako profesie podobného zamerania. Rovnako detské prídavky by mali vychádzať z výšky nákladov na deti, čiže by mali byť podstatne vyššie a mali by rásť s vekom dieťaťa.

Pre štartovné bývanie mladých rodín je potrebné realizovať výstavbu nájomných bytov a pre zabezpečenie viacgeneračného bývania v rodičovských domoch bezúročné dlhodobé pôžičky s nízkymi splátkami na ich rekonštrukciu.

Ak pre nastávajúce matky nie je schopná zabezpečiť štandardné podmienky rodina, tak by mali byť pre ne pripravené azylové domy. Malo by to byť v nich dovtedy, pokým by ich rodina im nevytvorila vhodne prostredie. Deti až v piatom roku života cez povinnú školskú dochádzku učiť základným hygienickým návykom a slovenský jazyk je už neskoroPodpora štátu v takomto prípade by mala byť realizovaná cez uvedené azylové domy.

Výchovno-vzdelávací proces by mal prejsť hĺbkovou reštrukturalizáciou. Namiesto „výroby“ pracovných síl by mal mať za cieľ vytvárať komplexného plnohodnotného človeka. Telesne zdatného a všestranne vzdelaného.  Namiesto sexuálnej výchovy je potrebné vyučovať zdravovedu, ktorá by od najútlejšieho veku učila ľudí ako fungujú jednotlivé orgány v tele a ako sa treba o ne starať, aby človek nemal zdravotné problémy. Namiesto balamutenia gender ideológiou vychovávať mládež k zodpovednému rodičovstvu.

V súvislosti so starostlivosťou o zdravie by sa celé zdravotníctvo malo systémovo prestavať na zdravotníctvo preventívnej starostlivosti o človeka. V súčasnosti je zdravotníctvo postavené na výkonoch a tým potrebuje čo najviac chorých ľudí, aby bolo pre svojich majiteľov zdravotníckych zariadení rentabilné. S tým súvisia aj vysoké náklady na lieky a zdravotné výkony, ktoré udržiavajú choroby ľudí a neliečia ich.

Samozrejme ako kresťania vychádzame z toho, že základom zdravej výchovy je fungujúca rodina preto KDŽP- Aliancia za Slovensko pripravuje vo svojom programe desatoro opatrení na podporu rodiny. Doposiaľ sme zverejnili nasledovné riešenia: https://www.postoj.sk/41810/desatoro-pre-rodinu-1 https://www.postoj.sk/42183/desatoro-pre-rodinu-2-novy-kociar-pre-kazde-dieta

https://www.postoj.sk/42756/desatoro-pre-rodinu-3-nizsie-dane-pre-pracujucich-rodicov-podla-poctu-deti

Radi sa zúčastníme každej diskusie, aby sme spoločne priniesli ucelený program ako zastaviť vymieranie Slovenska a ako pomôcť nastupujúcej generácii žiť šťastný život.

V pokračovaní môžeme otvoriť diskusiu k problematike vysťahovalectva, ktorá súvisí aj s vymieraním Slovenska, lebo do zahraničia odchádzajú prevažne mladí ľudia a ich návrat do vlasti je otázny.

Viliam Oberhauser, Trnavský krajský predseda KDŽP Aliancia za Slovensko

2 komentáre
 • Dobrý deň,

  aj napriek tomu, že vo voľbách možno nebudete mať najlepší marketing, možno nebudete ani vedieť najefektívnejšie komunikovať s voličmi a pravdepodobne budete mať pred voľbami aj mizerné preferencie, ja (a verím, že o tom presvedčím aj všetkých svojich blízkych) Vás budem voliť, pretože verím vo Vašu úprimnú a nefalšovanú snahu o dobro a pravdu. Nik ma nepresvedčí o tom, že môj hlas, ktorý Vám vo voľbách dám bude zbytočný a prepadne, lebo verím, že Boh dokáže aj cez na prvý pohľad maličkých, slabých a bezvýznamných urobiť veľké, veľmi veľké veci.

  • S komentárom Tomáša úplne súhlasím . Verím,že KDŽP získa vo voľbách čo najviac hlasov,aby bolo na Slovensku konečne lepšie. Pán Boh nám pomáhaj!

Kvôli zlepšeniu fungovania našej stránky, používame súbory cookies tretích strán.
Viac o Cookies