Marián Tkáč

Ing. Marián Tkáč, PhD.

zakladateľ Národnej banky Slovenska

Som Zemplínčan, gréckokatolík, ekonóm, publicista, spisovateľ, zakladal som Národnú banku Slovenska a môj podpis je na prvej emisii slovenských bankoviek z roku 1993, sedem rokov a jeden deň som bol predsedom našej najstaršej inštitúcie Matice slovenskej, „jednoty milovníkov národa a života slovenského“, ktorej prvým predsedom bol biskup Štefan Moyses.

Pätnásť „disidentských“ rokov som prežil v Archíve Národnej banky Slovenska, tam som dopodrobna spoznal slovenské dejiny, preto o nich píšem, lebo národ musí poznať svoju minulosť, aby sa z nej poučil.

Najväčším ľudským právom je právo na život od počatia po prirodzenú smrť.

Ako europoslanec ponúknem Európe princípy „života slovenského“, ktoré by mala v záujme svojho prežitia akceptovať: ohľaduplnosť, dobromyseľnosť, spravodlivosť, trpezlivosť, hrdinské znášanie všetkých možných krívd; a naopak, v našom živote nemajú miesto neprirodzené libertariánske teórie o rodovej rovnosti.

Najväčším ľudským právom je právo na život od počatia po prirodzenú smrť, a aby bol život dôstojný, je nevyhnutné dané i vyrobené hodnoty rozdeľovať rovnomerne pre všetkých.

Dobre som si zapamätal slová sv. Jána Pavla II., že „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia“ – tou úlohou je návrat ku kresťanským hodnotám, ochrana tradičnej rodiny muža, ženy, sme povinní vrátiť so politiky rozum a Boha – kto iný, ak nie my a kedy, ak nie teraz?

Kontakt:

Kvôli zlepšeniu fungovania našej stránky, používame súbory cookies tretích strán.
Viac o Cookies