Filip Kuffa

Ing. et. Ing. Filip Kuffa

lesník – enviromentalista, Kežmarok

Po absolvovaní cirkevného gymnázia, študoval na Technickej univerzite vo Zvolene, kde úspešne vyštudoval v odboroch lesníctvo a aplikovaná zoológia a poľovníctvo.  Po vysokej škole pracoval v Žakovciach, v Inštitúte Krista Veľkňaza a v súčasnosti je zamestnaný v lesníckom sektore. Je ženatý a má dve dcéry.

V EP sa chce okrem tém, ktoré má strana KDŽP ako svoje nosné témy, a ktorých podpora je u neho samozrejmá, zaoberať sa témami poľnohospodárstva, lesníctva, manažmentu zveri, rybolovu, témami „odzbrojovania“ občanov EÚ, tak aby boli v prvom rade prínosom v prospech ľudí, prínosom aj pre prírodu a krajinu, a aby neboli iba nezmyselnými obmedzeniami, ktoré bránia životu a prosperite.

Kontakt:

Kvôli zlepšeniu fungovania našej stránky, používame súbory cookies tretích strán.
Viac o Cookies