Politický program

Čo presadíme

 • 1. Ochrana počatého života a priznanie mu práv dieťaťa.

 • 2. Poberanie materského príspevku od momentu potvrdenenj gravidity.

  3. Jednorázový daňový kredit 10 000 € pri narodení tretieho dieťaťa.

  4. Daňové odpočítanie finančnej výpomoci rodičovi v starobe do výšky 200 € mesačne.

 • 5. Zvýšenie ochrany prírody na územiach piateho stupňa a vytlačenie akejkoľvek ľudskej činnosti a zásahov v nich.

 • 6. Národný exekučný úrad, pre zníženie nákladov správy dlhu občanov v exekúcii.

  7. Refundácia DPH na potraviny a lieky pre ľudí v núdzi, dôchodcov a rodiny s deťmi s čistým ročným príjmom do 10 000 €.

 • 8. Podávanie majetkového priznania, ak jeho hodnota presiahne jeden milión EUR.

  9. Uvádzať podiely v zahraničných spoločnostiach, predovšetkým v tých, ktoré sídlia v daňových rajoch.

 • 10. Zavedenie 10% sadzby na podnikateľské subjekty s obratom a s vlasným imaním do výšky jeden milión EUR.

 • 11. Zavedenie bilingválneho vzdelávania na štátnych školách.

Čo zrušíme

 • Pretože k spravodlivosti by mal mať prístup každý, nielen zámožní.

 • Pretože občania všetkých krajov majú právo mať poslancov v parlamente, aby riešili ich problémy.

 • Pretože usmrtenie nevinného dieťaťa je vážnym činom a nie podnikateľskou činnosťou a spôsobom zárobku.

 • Pretože riziko splácania projektu má znášať koncesionár z príjmov generovaných projektom a nie štát z daní.

 • Pretože to nie je zodpovedné.

 • Pretože Európska únia má mať vlastnú identitu.

 • Pretože Ústava SR definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy a je neprípustné používať finančné zdroje Slovenska proti ústavným princípom.

 • Pretože nie politici a mafia, ale národ má mať „svojich“ ľudí v bezpečnostných zložkách.

 • Pretože už Pilát dokázal, že spravodlivosť v rukách jedného spravodlivosť neprináša.

Kvôli zlepšeniu fungovania našej stránky, používame súbory cookies tretích strán.
Viac o Cookies