Matovič vyhlásil referendum k programu KDŽP

Matovič vyhlásil referendum k programu KDŽP

Matovič vyhlásil referendum k programu KDŽP 150 150 KDŽP - Kresťanská demokracia

Je úžasné pozorovať, že po necelom mesiaci našej existencie robí iná, etablovaná politická strana referendum k nášmu programu.

Kresťanská demokracia – Život a prosperita vznikla tak, ako má vzniknúť každá politická strana. Vyzbierali sme podpisy a predstavili jasný politický program. KDŽP je nielen stranou ochrany života, ale, keďže máme v  hodnotových veciach jasno, sme a môžeme byť stranou jasného velbného programu, pre moderné prosperujúce Slovensko.

Igor Matovič po dlhých rokoch v politike ohlásil referendum, do ktorého zahrnul podstatné body z nášho programu.

Áno, chceme, aby na Slovensku boli ženy v gravidite chránené finančne a to od momentu potvrdeného tehotenstva. KDŽP totiž verí, že život v matke má rovnakú hodnotu ako život môj a Matovičov. Preto tento bod presadíme.

Rovnako budeme presadzovať zmenu volebného systému, pretože dnešný umožňuje fungovanie politickým stranám, ktoré majú 4 vlastníkov a žiadných členov. Toto nie je zmyslom politickej strany. Strana má byť organizáciou, ktorá tlmočí názory občanov z celého Slovenska a každý poslanec má mať konkrétnu zodpovednosť pred vlastnými voličmi. Nemá byť primárne zodpovedný majiteľovi strany, ale voličom.

Áno, rovnako budeme presadzovať, aby ľudia v sociálnych problémoch neboli hodení ako korisť exekútorom, ktorí ich zoderú z kože a na nich zarábajú. Dlhy je potrebné platiť, ale to neznamená, že pod úrokmi musíme ľudí zničiť.

KDŽP zlučuje kresťanské a národné sily.

Je úžasné pozorovať, že po necelom mesiaci našej existencie robí iná, etablovaná politická strana referendum k nášmu programu. Každý vie, že v tomto ponímaní je referendum marketingom. To skutočné referendum bude o necelý rok vo voľbách. Slovensko potrebuje politikov, ktorí majú vlastné myšlienky, idey a nekopírujú, pretože originál je len jeden.

Darius Anton Hatok, člen predsedníctva KDŽP

Kvôli zlepšeniu fungovania našej stránky, používame súbory cookies tretích strán.
Viac o Cookies