Viliam Oberhauser

Ing. Viliam Oberhauser, CSc.

minister vlády SR (1990-1992), poslanec SNR

Viliam Oberhauser do roku 1989 sa politicky neangažoval. Je spoluzakladateľom kresťanskej demokracie na Slovensku a v prvej demokratickej vláde Slovenskej republiky bol ministrom lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu. Zabezpečil dostavbu vodného diela Gabčíkovo na slovenskom území. Angažoval sa za presadenie suverenity Slovenska.

V rokoch 1998-2002 bol poslancom NR SR. V rokoch 2013- 2017 člen predsedníctva a v roku 2017 1.podpredseda Matice slovenskej. V súčasnosti je podpredsedom Krajskej rady Matice slovenskej Trnavského kraja a člen Kresťanskej demokracie-život a prosperita.

Kontakt:

Kvôli zlepšeniu fungovania našej stránky, používame súbory cookies tretích strán.
Viac o Cookies