Karina Pénzešová

Mgr. Karina Pénzešová

projektová manažérka, Skalka nad Váhom

Vyštudovala históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, naďalej študuje právo externou formou na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

Venuje sa regionálnemu rozvoju, poradenstvu v oblasti čerpania finančných prostriedkov z európskych ako aj z národných fondov. Špecializuje sa tiež na oblasť verejného obstarávania, ktoré aj v praxi realizuje najmä pre obce.

V Európskom parlamente sa chce okrem presadzovania zachovania a ochrany tradičnej rodine a bojom proti Gender ideológii zamerať aj na regionálny rozvoj a odstraňovanie korupcie pri čerpaní eurofondov. Ako jedným z riešení vidí prenesenie právomoci na regionálne integrované partnerstvá tvorené najmä samosprávou pri riadení a rozhodovaní o čerpaní nielen európskych, ale aj národných fondov. Vylúčenie dominantného vplyvu štátu na proces čerpania fondov sa zníži nielen korupcia, ale taktiež sa zabezpečí aj adresné prideľovanie dotácii na konkrétne problémy regiónov. 

Kontakt:

Kvôli zlepšeniu fungovania našej stránky, používame súbory cookies tretích strán.
Viac o Cookies