Desatoro pre rodinu – 1

Desatoro pre rodinu – 1

Desatoro pre rodinu – 1 150 150 KDŽP - Kresťanská demokracia

Priznanie rodičovského príspevku matke odo dňa potvrdenia tehotenstva.
Tento bod je prvým z 10 bodov, takzvaného „Desatora pre rodinu“, ktoré budeme postupne predstavovať. Balík by mal byť ucelenou pomocou pre dieťa a rodinu od počatia až po vek staroby.

Balík pomoci štátu pre rodiny, ktorý budeme predstavovať je návrhom pre zlepšenie života rodín s deťmi, pomoc pre ich rast a rozvoj a snaha o zníženie katastrofálneho demografického vývoja Slovenska.

Prvý bod

Priznanie rodičovského príspevku matke odo dňa potvrdenia tehotenstva.

Najčastejšie spomínaný problém pri zvažovaní „ponechania“ si dieťatka je finančná otázka. Nie pri pracujúcich ženách. Tie potvrdením tehotenstva v pracovnej rovine nič nemenia až do nástupu na materskú dovolenku.

Táto vážna otázka rezonuje u nepracujúcich, alebo mladších žien, ktoré ešte nepracujú. Sú vystavené stresu, že sa nebudú vedieť nijakým spôsobom existenčne postarať o dieťa, ktoré nosia pod srdcom. Pomocou pre nich je „ochrana a pomoc“ zo strany štátu, ktorý im ponúkne pomocnú ruku od chvíle, kedy sa dozvedia, že sú tehotné. Preto im bude priznaný rodičovský príspevok. Dnes je to 220,70 EUR. Aj o tejto výške budeme v budúcnosti diskutovať.

Demografická katastrófa

Slovensko sa umiestňuje na spodných priečkach nelichotivého rebríčka demografického vývoja. Miera pôrodnosti sa pohybuje za ostatných 20 rokov medzi 1,2 – 1,5, čo znamená, že Slováci vymierajú!

Pôrodnosť nedosahuje mieru obnovy, alebo dokonca rastu populácie.

Pozrite si klesajúci trend pôrodnosti na Slovensku od začiatku meraní v roku 1960 v tomto linku.

Pokiaľ je pôrodnosť v štáte vyššie ako 2 znamená to, že matke, respektíve v rodine sa narodia viac ako 2 deti. Pokiaľ je číslo viac ako 2, všeobecne sa hovorí o raste populácie. Pokiaľ je číslo nižšie ako 2, tak populácia klesá.

Od roku 1990, kedy toto číslo dosahovalo hodnotu 2,09 kleslo v roku 2016 na úroveň 1,4.

Porovnajte Slovensko s inými krajinami sveta na tomto grafe:

Pre porovnanie krajiny V4:

Krajiny V4 – miera pôrodnosti 1990 2016 Pokles  v %
Slovensko 2,09 1,4

33,01 %
Česká republika 1,9 1,57 17,36 %
Maďarsko 1,87 1,45 22,45 %
Poľsko 2,06 1,32 35,92 %

Poľsko si uvedomilo alarmujúcu situáciu a svoju podporu pre rodiny spustilo v roku 2016. Jedným z opatrení je aj 500 zlotých na druhé a ďalšie narodené dieťa, čo je cca 112,- EUR/mesačne/dieťa.

http://www.teraz.sk/zahranicie/polsko-schvalilo-nove-prispevky-pre/181403-clanok.html

Maďarsko, ktoré ma percentuálne nižší pokles pôrodnosti ako Slovensko spustilo kampaň začiatkom roku 2019. Balíček obsahuje neplatenie dane do konca života pre pracujúce žene so 4 a viac deťmi, dotácie na nákup auta pre rodiny s 3 a viac deťmi, nové miesta v jasliach pre deti do troch rokov a ďalšie.

https://dennikn.sk/374419/orban-chce-tri-deti-slubuje-desat-milionov-dom/

Česká republika neuviedla nejkú formu „balíka“ pre podporu pôrodnosti.

Slovensko postavené pred výzvu, ako pomôže zvrátiť nelichotivý trend vymierania. Pokiaľ chce štát deklarovať podporu Slovákov, musí primárne podporovať rast a rozvoj detí, napomáhať k ich dobrej výchove a výučbe vhodnou formou. To ale ide ruka v ruke s dostatočnou finančnou podporou pre rodičov, ktorí sa o deti starajú a sú prvými vychovávateľmi a tými, ktorí odovzdávajú slovenskú kultúru, materinský jazyk a tradície svojim deťom.

Tento bod je prvým z 10 bodov, takzvaného Desatora pre rodinu, ktoré budeme postupne predstavovať. Balík by mal byť ucelenou pomocou pre dieťa a rodinu od počatia až po vek staroby.

Jeden komentár
  • Balíček obsahuje neplatenie dane do konca života pre pracujúce žene so 4 a viac deťmi, –> nemalo by tam byt zeny ??

Kvôli zlepšeniu fungovania našej stránky, používame súbory cookies tretích strán.
Viac o Cookies